Rozwój współpracy z zakładami produkcyjnymi firmy „FAMET” S.A.

W dniu 6 marca 2017 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z przedstawicielem firmy „FAMET” S.A. z Annopola. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy Id, IId oraz IIIh Technikum Mechanicznego o specjalności operator obrabiarek CNC, a także klasy Ih Technikum Logistycznego o specjalności logistyka procesów produkcji.

Z ramienia firmy „FAMET” S.A. spotkanie poprowadził Dyrektor Techniczny Zakładu Produkcyjnego Nr 5 w Annopolu p. Robert Myszak. W swoim wystąpieniu na początku zapoznał z historią powstania zakładów grupy „FAMET” S.A., a następnie przedstawił referencje i certyfikaty poszczególnych zakładów. Kolejnym punktem była prezentacja samych zakładów grupy „FAMET” S.A. pod względem mechanicznym oraz ekonomicznym. Przedstawione zostały również produkty dostarczane na rynek krajowy oraz zagraniczny. Cała wypowiedź była uzupełniona prezentacją multimedialną.

Celem spotkania było przedstawienie uczniom szerokiego wachlarzu typów i profili zakładów naszego regionu. Ulegają one ciągłym zmianom poprzez rozwój i wprowadzanie innowacji technicznych i technologicznych oraz poprzez podejmowanie wielu przedsięwzięć. Wśród nich jest współpraca ze średnimi szkołami zawodowymi. Współpraca zakładów „FAMET” S.A. z Zespołem Szkół Nr 3 w Kraśniku ma długoletnie tradycje i sięga lat dziewięćdziesiątych. Głównym koordynatorem tej wieloletniej współpracy jest nasz absolwent, a obecnie Dyrektor Techniczny Zakładu Produkcyjnego Nr 5 w Annopolu p. Robert Myszak. Współpraca ta obejmuje również organizowanie wycieczek z młodzieżą do zakładów „FAMET” S.A. oraz praktyk zawodowych, które odbywają nasi uczniowie w zakładzie w Annopolu. Dlatego też na koniec spotkania została podpisana umowa o dalszej współpracy między Dyrektorem Technicznym Zakładu Produkcyjnego Nr 5 „FAMET” S.A. w Annopolu Robertem Myszakiem oraz w-ce dyrektorem Zespołem Szkół Nr 3 w Kraśniku Henrykiem Cybulakiem. Zawarta umowa nie tylko uatrakcyjnia wizerunek szkoły, ale przede wszystkim daje naszym uczniom i przyszłym absolwentom możliwość większego rozwoju, zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz lepszy start w dorosłe życie. Ponadto realizowanie treści programu nauczania związanych z technologią sterowania numerycznego i programowania procesów technologicznych oraz udzielanie pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować Dyrekcji Zakładu Produkcyjnego Nr 5 w Annopolu „FAMET” S.A. za umożliwienie współpracy w tak szerokim zakresie, ale przede wszystkim Panu Robertowi Myszakowi za bardzo miłą, długoletnią i owocną współpracę z naszą placówką oświatową.

FOTOGALERIA

Opracowanie i zdjęcia: Krzysztof Czubiński

Opublikowano: 14 marca 2017 08:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 292

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony