Matematyka dla każdego - Dzień popularyzacji matematyki - 20.09.2018 r.

20 września 2017 r . klasa 2bT pod opieką p. Marty Dyjach i p. Joanny Bienieckiej-Kurzyny, skorzystała z zaproszenia dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pasjonatów matematyki do udziału w wydarzeniu "Matematyka dla każdego", którego organizatorem był Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. W programie przygotowano wiele wykładów, warsztatów oraz wystaw popularyzujących matematykę. My uczestniczyliśmy w wykładzie Barbary Roszkowskiej-Lech „Liczby i tajemnice”. Zajęcia odbyły się w gmachu Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS przy pl. Marii-Curie Skłodowskiej 1 w Lublinie.Wydarzenie jest początkiem projektu realizowanego (w sposób ciągły i cykliczny) w czasie roku szkolnego w formie kółek zainteresowań, wykładów lub warsztatów, prowadzonych przy współpracy nauczycieli i pracowników naukowych uczelni regionu (UMCS, Politechnika, KUL). Jest on skierowany do młodzieży szkolnej różnych etapów kształcenia oraz do nauczycieli matematyki regionu lubelskiego. Opracowanie i zdjęcia: Marta Dyjach

Opublikowano: 21 września 2017 13:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 339

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony