Koncert charytatywny w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku

12 grudnia uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku wraz z nauczycielami Elżbietą Bernacką, Ewą Mariańską oraz Marią Miśkiewicz zorganizowali koncert charytatywny dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku. Celem koncertu było przede wszystkim: - uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, - kształtowanie postawy altruistycznej, budowanie systemu wartości, - wychowywanie młodzieży tak, aby była wrażliwa na los osób starszych, umiała dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiła i chciała nieść im pomoc, - zachęcenie młodzieży do bezinteresownego i świadomego czynienia dobra na rzecz innych albo na rzecz środowiska, w którym żyją, - postrzeganie seniorów jako najwyższej wartości, naszej tożsamości narodowej, przede wszystkim naszych korzeni, - propagowanie roli seniorów w rodzinie i społeczeństwie, - poszukiwanie wspólnych płaszczyzn spędzania wolnego czasu. Przygotowanie tego koncertu dało uczniom wiele możliwości samodzielnego działania, planowania, rozwiązywania problemów. Doskonalili współpracę w grupie, a także umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi. Uczyli się odpowiedzialności za powierzone zadania. Wiele satysfakcji dało uczniom przygotowanie i przeprowadzenie samego koncertu, gdyż był to wymierny efekt ich pracy. Warto podkreślić, że udało im się stworzyć niesamowitą atmosferę, która wpłynęła na odbiór prezentowanych utworów muzycznych przez zgromadzoną publiczność. Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu charytatywnego: 1. Paulina Piwowarska 1hT 2. Paulina Matys 1hT 3. Natalia Pałka 1hT 4. Agata Szymakowicz 1hT 5. Patrycja Mikołajewicz 1hT 6. Katarzyna Kosik 1bT 7. Aleksandra Bęc 1bT 8. Mateusz Wolski 1dT 9. Artur Łatka 3e SMS-LO 10. Katarzyna Pawłasek 3e SMS-LO Dziękujemy wszystkim wykonawcom za wspaniały koncert! Opracowanie: Ewa Mariańska, zdjęcia: Elżbieta Bernacka

Opublikowano: 12 grudnia 2018 10:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 191

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony